Pravidla golfu 2019 – co vše se v pravidlech změnilo?

Golfová pravidla platná od ledna 2019
Golfová pravidla platná od ledna 2019

Začátek nové sezóny se neprodleně blíží a proto jsme sepsali přehled hlavních změn v golfových pravidlech pro rok 2019. Že jich je opravdu hodně a jsou celkem revoluční si přečtete v našem článku.

Hráč nechtěně pohne míčkem při jeho hledání

Nově – bez trestné rány
Dříve – 1 trestná rána

Hráč nechtěně pohne míčkem nebo markovátkem na greenu

Nově – bez trestné rány
Dříve – 1 trestná rána (s vyjímkami)

Norma pro rozhodnutí, zda hráč způsobil pohyb míčku

Nově – hráč bude potrestán pouze v případě, že je naprosto zřejmé, že  míčkem pohnul (minimálně na 95%)
Dříve – hráč byl ve většině případů shledán vinným za pohyb míčku

Hráčův pohybující se míček náhodně trefí spoluhráče, jeho caddyho, osobu manipulující s praporkovou tyčí nebo samotnou praporkovou tyč

Nově – bez trestné rány
Dříve – 1 trestná rána

Kde se dropuje míček

Nově – dropuje se na k tomu přesně definovaném místě
Dříve – dropuje se na k tomu určeném místě, nebo na původním místě, nebo co nejblíže původnímu místu či v přímce (jamka, dané místo, ne blíže jamce)

Kde se musí dropnutý míček zastavit

Nově – míček se musí zastavit v místě úlevy, nebo musí být znovu dropován
Dříve – míček musí být znovu dropován, pokud se dokutálí na jedno z devíti specifikovaných míst (Pravidlo 20-2c), stejně jako pokud se odkutálí dál, než na dvě délky hole

Místo úlevy, kde musí být míček dropován a zahrán

Nově – místo úlevy je vytyčeno pevně danou vzdáleností 20 nebo 80 palců (cca 0,5 metru nebo 2 metry) z daného bodu nebo z dané přímky (k měření bude sloužit speciální značka na shaftu hole)
Dříve – měřeno délkou jedné nebo dvou holí (hůl podle hráčova výběru)

Z jaké výšky dropovat míček

Nově – jediný požadavek je, aby hráč držel míček nad zemí, aniž by se míček čehokoliv dotýkal, a nechal ho padat tak, aby letěl vzduchem, než se na zemi zastaví. Aby se zabránilo pochybnostem, doporučuje se, aby byl míček dropován minimálně jeden palec (2,54 centimetru) nad zemí
Dříve – stát vzpřímeně a držet míček ve výšce ramen na délku paže

Čas na hledání míčku

Nově – míček se považuje za ztracený, pokud se nenajde do tří minut
Dříve – míček se považuje za ztracený, pokud není nalezen do pět minut

Nahrazení míčku

Nově – hráč může míček vyměnit vždy, když přijímá úlevu
Dříve – hráč musí použít původní míček, pokud přijímá úlevu. Výměna míčku je přípustná pouze v případě, že hráč přijímá úlevu spojenou s trestem

Umístění míčku na greenu na původní místo poté, co se pohnul, když už byl dříve zvednutý a zpět umístěný

Nově – míček se musí vždy vrátit na své původní místo a to i v případě, že byl jeho pohyb způsobený větrem nebo jinou nejasnou příčinou
Dříve – míček je umístěn zpět na své místo pouze v případě, že hráč nebo vnější vliv způsobí jeho pohyb. V opačném případě se míček hraje z nového místa

Náprava škod na greenu

Nově – hráč může na greenu opravit téměř všechny škody včetně stop od spiků nebo od zvěře (nikoliv však přírodní nedokonalosti)
Dříve – hráč může opravit pouze stopy po dopadu míčku nebo stopy po předchozích umístěních jamky

Hráč se dotkne dráhy puttu nebo se dotkne greenu ve směru k jamce

Nově – bez trestné rány, pokud tím nedojde ke zlepšení podmínek pro hráčův putt
Dříve – 2 trestné rány (hra na rány) nebo ztráta jamky (jamkovka)

Puttování s neobsluhovanou praporkovou tyčí ponechanou v jamce

Nově – bez trestu, pokud míček zahraný z greenu (nebo odkudkoliv) zasáhne praporkovou tyč ponechanou v jamce
Dříve – 2 trestné rány (hra na rány) nebo ztráta jamky (jamkovka) v případě, že byl míček hrán z greenu a trefil praporkovou tyč v jamce

Místa, které je možné označit tak, že si na nich hráč může vzít úlevu s jednou trestnou ranou

Nově – červené nebo žluté kolíky („vody“) je možné využít i v oblastech, jako jsou kameny, džungle, poušť apod.
Dříve – bylo možné pouze v rámci vodních překážek

Hráč se dotkne země rukou nebo holí, nebo založí hůl v oblasti, kde hrozí trest

Nově – bez trestné rány
Dříve – 2 trestné rány (hra na rány) nebo ztráta jamky (jamkovka)

Označení vodní překážky (upřednostnění podélné/červené vodní překážky)

Nově – Komise by měly upřednostňovat označení vody červenými kolíky, stále ale bude možné umístit na hřiště žluté
Dříve – Všechny vodní překážky mohou být označeny jak červenou (podélné), tak žlutou (příčné) barvou, pokud je to jen trochu možné a hráči mají kde za vodou dropovat (v případě žluté)

Vyloučení možnosti dropovat na protější straně vodní překážky u podélné (červené) vodní překážky

Nově – Hráči už nebudou mít možnost vzít si v případě podélné (červené) vodní překážky úlevu na protější straně překážky od místa, kde míček naposledy překročil hranici vodní překážky. Výjimku může učinit místní pravidlo, které to povolí
Dříve – Hráči měli v případě podélné (červené) vodní překážky vždy možnost vzít si úlevu na protější straně překážky

Hráč pohne nebo se dotkne volného přírodního předmětu v bunkeru, když je v něm jeho míček

Nově – bez trestné rány
Dříve – 2 trestné rány (hra na rány) nebo ztráta jamky (jamkovka)

Hráč se dotkne svou holí nebo rukou písku v bunkeru, pokud je v něm jeho míček

Nově – bez trestné rány až na dvě výjimky – 1) hráč se dotkne holí nebo rukou písku, aby zjistil podmínky v bunkeru, 2) dotkne se holí prostoru za míčkem a před míčkem v případě cvičného švihu nebo při nápřahu k ráně
Dříve – 2 trestné rány (hra na rány) nebo ztráta jamky (jamkovka)

Použití poškozené hole

Nově – hráč může pokračovat ve hře s poškozenou holí, kterou poničil třeba i ve vzteku
Dříve – hráč může použít poničenou hůl pouze v případě, že se to stalo při standardní hře

Používání měřících zařízení

Nově – měřící zařízení jsou povolena, pokud je místní pravidla nezakážou
Dříve – měřící zařízení jsou zakázána, pokud místní pravidlo neumožní jejich používání

Caddy stojící za hráčem, pomáhající mu zaměřit cíl

Nově – caddy nesmí stát za hráčem, když zaujme postoj k míčku a přirpavuje se k ráně až do doby, než míček odpálí
Dříve – caddy může stát za hráčem, když se připravuje k ráně a zaujal postoj k míčku. Musí ale ustoupit před samotnou ranou, při které už za hráčem stát nesmí

Caddy zvedne hráčův míček a následně ho umístí zpět na green

Nově – caddy smí na greenu zvednou a následně umístit míček zpět na své místo bez hráčova výslovného vyzvání
Dříve – 1 trestná rána, pokud k tomu nebyl hráčem výslovně vyzván

Doporučení hrát míček v rychlejším tempu

Nově – pokusit se odehrát míček do 40 vteřin nebo rychleji
Dříve – žádné doporučení

Pořadí při hře (tzv. ready golf)

Nově – bez trestu, ale je zde výzva k „ready golfu“, tedy hrát může hráč, který je jako první připraven ke své ráně, i když je blíže jamce
Dříve – bez trestu, ale pravidla jsou psaná tak, že je zakázáno hrát mimo pořadí, tedy měl by hrát nejprve ten, kdo je nejdále od jamky

Alternativní forma hry na rány

Nově – turnajovou komisí může být určené maximální skóre na jamce (double nebo triple bogey), po kterém je možné zvednou míček a jamku nedohrávat
Dříve – při standardní hře na rány je nutné dohrát každou jamku, netýká se pouze turnajů čistě ve formátu stableford

1 Komentář
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by se Vám líbit